Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-687-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Tobiassen, Torbjørn I; Kristoffersen, Silje; Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Olsen, Stein Harris

Serier : Nofima rapportserie 24/2021

År : 2021

Forskningsområder

Fangst

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Med bakgrunn i innrapporterte kvalitetsutfordringer med stor snurrevadtorsk, utførte Nofima i 2020 en forundersøkelse hvor landinger fra 3 snurrevadfartøy ble undersøkt med hensyn på kvalitetsfeil på flekket fisk. Her ble det konstatert at det var forskjeller i kvalitet mellom fartøyene og mellom enkeltfangster for samme fartøy. Stor fisk (8 kg pluss) hadde betydelig større skadefrekvens sammenliknet med mindre fisk. På bakgrunn av denne problemstillingen har FHF satt i gang prosjektet «Kvalitetsutfordringer med stor snurrevadtorsk». Denne rapporten er del 1 i prosjektet og oppsummerer kunnskapsstatus på kvalitet i snurrevadfisk. Litteraturgjennomgangen omfatter blant annet fangst, ombordtaking, fangsthandtering og lagring om bord. Kunnskap fra næringen er innhentet i en workshop hvor erfaringer/kunnskap fra fiskere, fiskemottak, utstyrsleverandører og forskere ble delt, og er her sammenfattet.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen