Publisert 2009

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-695-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Joensen, Sjurdur

Serier : Nofima rapportserie 26/2009

År : 2009

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Etter oppdrag fra FHF og Bacalaoforum er det laget en kortfattet sammenfatning av hvordan saltfisk bør lagres. Bakgrunnen for oppdraget er at eksporten av saltfisk til nå i år har vært lav, slik at saltfiskprodusentene ligger inne med mye saltfisk på lager. Det er derfor ønskelig med en oppfrisking av kunnskapen om hvordan saltfisken bør lagres. Vi har valgt å fokusere på fire faktorer som er viktige for å ivareta saltfiskens vekt og kvalitet under lagringen. • Lagring ved lav temperatur. Det anbefales en jevn temperatur så nært 0 °C som det er praktisk mulig. Temperaturer over 10 °C bør ikke forekomme. • Det bør benyttes tilstrekkelig med grovt salt. Ved langtids lagring kan saltet vaskes bort, slik at fiskene kan bli liggende uten salt. • Fisken bør beskyttes med en heldekkende og tett emballasje. En god emballasje reduserer vekttap og bevarer kvaliteten bedre. • Saltfisken bør lagres slik at den ikke utsettes for høyt fysisk press fra annen fisk. Det er gunstig med lave la høyder og lave paller. Paller med saltfisk bør ikke stables oppå hverandre. Fysisk trykk vil presse ut vann fra fisken slik at den taper mye vekt. Informasjonen i denne rapporten er basert på forskningsresultat og erfaringskunnskap som er innhentet på relativt kort tid (3-4 dager). Det ser ut som det er gjort svært lite forskning med langtidslagring av saltfisk. Mange forhold vedrørende lagring er ubesvart og sannsynligvis er det gode muligheter for å kunne redusere både utbyttetap og kvalitetstap, som er de store utfordringene ved langtidslagring av saltfisk.

Kontaktpersoner: