Publisert 2002

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-485-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Barstad, Harald; Eilertsen, Guro; Johnsen, Geir

Serier : Nofima rapportserie 3/2002

År : 2002

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Målet var å undersøke om torsk, sei og hyse kan landes usløyd og sløyes på land uten at det forringer kvaliteten på fisken og biproduktene; lever, gonader og mage/tarm. I Troms, Finnmark og Lofoten ble det gjort 5 forsøk med torsk, 3 med sei og 1 med hyse der fisken ble kjølelagret usløyd i 48 timer. Lengde, rund-/sløydvekt, kjønn, levervekt, gonadevekt og vekt mage/tarm ble registrert. Kvaliteten på fisken og biproduktene ble undersøkt sensorisk og kjemisk. Harskning ble analysert i leverolje av torsk. Kjemisk sammensetning og fettsyreprofil ble bestemt i lever fra torsk, sei og hyse. Gytemoden torsk med lite mageinnhold kunne uten stor risiko landes usløyd for sløying på land. Åtesprengt torsk, "loddetorsk" i Finnmark og "sildetorsk" i Lofoten egnet seg dårlig for landing usløyd, i alle fall ut over 12 timer etter fangst, etter 24 og 48 timer usløyd var faren stor for tæring, gallefarge og dårlig lukt i buken. Sei om høsten egnet seg heller ikke godt for landing usløyd ut over 12 timer etter fangst. Det ble bare gjort ett forsøk med hyse og det er for et lite grunnlag til å si noe sikkert om denne arten.

Kontaktpersoner: