Nofima rapportserie

Fiske og råstoffhåndtering for god kvalitet - Nofimas forskningsaktivitet under Fiskeridirektoratets tilskudd til fiskeriforskning, for 2019

Nilsen, Heidi; Siikavuopio, Sten Ivar; Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn I; Ageeva, Tatiana N; Hustad, Anette

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 43/2020

Antall sider: 18

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-660-3

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST

Forskning på kvalitet på sjømat er et sentralt område for Nofima, og et viktig tema for ei framtidsrettet næring. Fiskeridirektoratets forskningsmidler legger til rette for næringsrettet forskning i et format hvor forskning og næringsliv virker sammen og får fram resultater som kan omsettes i læring og praksis.
Rapporten gir status og resultater fra seks prosjekter hvor fiskeriforskingsmidlene har bidratt til testing og dokumentasjon i næringsrelevant skala. Prosjektene omhandler kvalitet og fangstskaderegistrering i kystfiske; test av mellomlang levendelagring av villfisk, uttesting av pelagisk tråling for levendefiske, fangst og foredling av snøkrabbe og kongekrabbe; samt teinefangst av hvitfisk rundt oppdrettsanlegg.