Publisert 2020

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-660-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Nilsen, Heidi; Siikavuopio, Sten Ivar; Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn I; Ageeva, Tatiana N; Hustad, Anette

Serier : Nofima rapportserie 43/2020

År : 2020

Forskningsområder

Kvalitet og målemetoder

Fangst

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Forskning på kvalitet på sjømat er et sentralt område for Nofima, og et viktig tema for ei framtidsrettet næring. Fiskeridirektoratets forskningsmidler legger til rette for næringsrettet forskning i et format hvor forskning og næringsliv virker sammen og får fram resultater som kan omsettes i læring og praksis. Rapporten gir status og resultater fra seks prosjekter hvor fiskeriforskingsmidlene har bidratt til testing og dokumentasjon i næringsrelevant skala. Prosjektene omhandler kvalitet og fangstskaderegistrering i kystfiske; test av mellomlang levendelagring av villfisk, uttesting av pelagisk tråling for levendefiske, fangst og foredling av snøkrabbe og kongekrabbe; samt teinefangst av hvitfisk rundt oppdrettsanlegg.

Kontaktpersoner: