Nofima rapportserie

Styrt utetørking av tørrfisk

Joensen, Sjurdur

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 39/2009

Antall sider: 21

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-721-1

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

I prosjektet er det testet ut tiltak som kan redusere temperaturen i tørrfisk når solen skinner på fisken, mens den henger på hjell.
Temperaturen er logget i tørrfisk med tiltak og tørrfisk uten tiltak, og denne temperaturen er holdt opp mot lufttemperaturen for se effekten av de ulike tiltakene.
De tiltakene som er testet er:
 Skjerming mot solen ved bruk av nettinger eller duker.
 Kjøling av fisken ved tilføring av vann.
 Kjøling ved bruk av vifte.
 Effekten av hjellens utforming.
 Effekten av hengetetthet.
Resultatene viste at både bruk av skyggenetting og bruk av vann fungerte godt for å holde fisken nedkjølt. Bruken av vann er en teknikk som er praktisk vanskelig å gjennomføre og veldig dyr. Det er også mulig at vannet påvirker fiskens kvalitet og tørking negativt. Skyggenetting (70 %) gav god og stabil temperatursenking i tørrfisken. Et skyggenett vil trolig også være en billig løsning som kan fungere i praksis uten alt for store investeringer.
Det er dokumentert at skyggenettet reduserer temperaturen i tørrfisken. I videre arbeid bør det avklares hvilken effekt denne temperatur senkingen har på tørrfiskkvaliteten.
Forsøkene viser at det er mulig å styre deler av tørkeprosessen, samtidig som tørrfisknæringens ønske om videreføring av tradisjonell utetørking blir opprettholdt.