Publisert 2013

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-117-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn I; Olsen, Stein Harris

Serier : Nofima rapportserie 36/2013

År : 2013

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Sjømatindustrien anser rødfarget muskel og filetspalting som de mest «kostbare» kvalitetsfeilene, fordi det begrenser valgmuligheten med hensyn til anvendelsen av råstoffet og fører til nedklassing av produktene. Det er særlig fangst- og håndteringsskader, dårlig blodtapping, blodsprenging, dype redskapsmerker høtthogg og slag/klemming, som gir «blodfeil» i hvitfisk som torsk. Garn er den fangstredskapen som i størst grad påfører fisken fangst- og håndteringsskader som reduserte råstoffkvaliteten. Det er mangelfull utblødning, blodsprengt fisk og redskapsmerker som har høy frekvens hos torsk fisket med garn. I våre data har torsk fisket med trål eller snurrevad mindre fangst- og håndteringsskader enn garnfisk. Også for trål og snurrevad er mangelfull utblødning, blodsprengt fisk og redskapsmerker de alvorligste skade-kategoriene. Datagrunnlaget for oppsummering av status for trål og snurrevad er imidlertid svakere enn for garn og line. Krokfanget torsk (line og juksa) har lavere frekvens av fangst- og håndteringsskader, og av disse hadde juksafisken desidert minst kvalitetsfeil. Det var mangelfull blodtapping og hoggskader fra høtt og krok som dominerte skadebildet på line- og juksatorsk.

Kontaktpersoner: