Nofima rapportserie

Tørrfisk hengt under skyggenett. Storskala test med styrt utetørking

Joensen, Sjurdur; Andreassen, Rolf Jarle

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 4/2011

Antall sider: 16

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-847-8

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Det er gjennomført storskalaforsøk med henging av tørrfisk under et skyggenett for å undersøke effektene på temperatur og kvalitet etter henging.

På dager med sol, ble det målt en betydelig lavere temperatur i fisk som henger under nett. Det ble likevel ikke registrert forskjeller i kvalitet mellom fisk hengt under nett og kontrollfisk. Tørkeforholdene under årets sesong var gode, og kvaliteten på kontrollfisken var god. Dermed var det vanskelig å kunne få en eventuelt bedre kvalitet på fisk som hang under nett.

Ut fra årets forsøk var det ikke mulig å konkludere med om skyggenett har innvirkning på tørrfiskens kvalitet. Storskala forsøkene bekreftet likevel at nettene fungerer for å senke temperaturen i fiskemuskelen når solen skinner.

Prosjektet ble ledet av Faggruppe for Tørrfisk ved Frank Jakobsen. Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).