Publisert 2017

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-529-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn I; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi

Serier : Nofima rapportserie 31/2017

År : 2017

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Nærings- og fiskeridepartementet kan pålegge fiskesalgslagene å ha tilsyn med kvaliteten. Fra 2015 har Norges Råfisklag drevet tilsyn med fiskekvalitetsforskriftens § 5, 6, 7 og 8 i Nord-Norge. Nærings- og fiskeridepartementet har bedt Nofima gjennomføre et følgeprosjekt som måler råstoffkvaliteten på torsk fra oppstart til 2017. Datagrunnlaget for evalueringen er målinger av kvalitetsfeil, fangstskadeindeksen; Markedsundersøkelser hos kjøpere i Frankrike, Tyskland, Polen og Norge; og tall fra Norges Råfisklag og Mattilsynet. Resultatene fra kvalitetsmålingene av fersk torsk fra kystflåten, fangstskadeindeksen, viste generelt ikke noen entydig endring i kvalitet fra 2014 til 2017. Markedsundersøkelsene viser en liten bedring i kvaliteten på torsk, og man er positiv til tiltak for å bedre kvaliteten. Tilbakemeldingen fra Norges Råfisklag var at tilsynet skapte oppmerksomhet rundt tema og at dette kunne gi holdningsendringer. Mattilsynet observerte en økning i regelverksbrudd, særlig for 2017. Nofima ser ikke en entydig kobling mellom oppstart av Råfisklagets tilsyn og hvordan kvaliteten er på torsken. Men tilsyn, informasjon og forskning vil være et viktig redskap i et langsiktig arbeid for å endre holdninger, kunnskap og praksis. Hvitfisknæringen bør ha fokus på å etablere kvalitetsvurdering av all fisk som leveres, slik at kvalitetstiltak kan benyttes i praksis, samt at fisken kan prises etter kvalitet.

Kontaktpersoner: