Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-455-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan Vidar; Carlehøg, Mats; Skjerdal, Taran

Serier : Nofima rapportserie 16/2000

År : 2000

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I rapporten sammenlignes tre metoder for utvanning av klippfiskbiter; tradisjonell utvanning, vakuumutvanning og utvanning med justert saltkonsentrasjon i vannet. Metodene sammenlignes med hensyn til jevnt saltinnhold i tykke og tynne biter, sensorisk kvalitet, mikrobiologisk kvalitet, og vektøkning. Utvanning med justert saltkonsentrasjon gav best utjevning av saltinnholdet. Alle metodene gav god sensorisk kvalitet, men de tynne bitene i den justerte metoden var signifikant forskjellige fra tilsvarende biter i de andre metodene og mer lik de tykke bitene. Den tradisjonelle metoden gav best mikrobiologisk kvalitet under utvanning og den justerte dårligst. Både utvanning med justert saltinnhold og vakuumutvanning gav høyere vektøkning enn tradisjonell utvanning.

Kontaktpersoner: