Nofima rapportserie

Utvanning av klippfisk

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan Vidar; Carlehøg, Mats; Skjerdal, Taran

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 16/2000

Antall sider: 36

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-7251-455-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

I rapporten sammenlignes tre metoder for utvanning av klippfiskbiter; tradisjonell utvanning, vakuumutvanning og utvanning med justert saltkonsentrasjon i vannet. Metodene sammenlignes med hensyn til jevnt saltinnhold i tykke og tynne biter, sensorisk kvalitet, mikrobiologisk kvalitet, og vektøkning. Utvanning med justert saltkonsentrasjon gav best utjevning av saltinnholdet. Alle metodene gav god sensorisk kvalitet, men de tynne bitene i den justerte metoden var signifikant forskjellige fra tilsvarende biter i de andre metodene og mer lik de tykke bitene. Den tradisjonelle metoden gav best mikrobiologisk kvalitet under utvanning og den justerte dårligst. Både utvanning med justert saltinnhold og vakuumutvanning gav høyere vektøkning enn tradisjonell utvanning.