Publisert 2020

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-662-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Joensen, Sjurdur

Serier : Nofima rapportserie 45/2020

År : 2020

Forskningsområder

Kvalitet og målemetoder

Konservering

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I dag tillates ikke henging av fisk med hode på. Noen tørrfiskprodusenter har ønsket å få undersøkt eventuelle forskjeller mellom fisk hengt med eller uten hode. Målet i prosjektet var å avdekke eventuelle forskjeller i kvalitet av hyse, torsk og sei som er hengt med og uten hode. En vet fra tidligere at små fisk tørker fortere og vanligvis har bedre kvalitet enn større fisk. En valgte derfor å begrense forsøket til fisk under 50 cm. Av praktiske årsaker ble torsken større enn dette. Kvalitet og utbytte ble fulgt på individnivå og registrert under henging, som tørrfisk og etter utvanning av tørrfisken. Resultatene viser at det ikke var vesentlige forskjeller i utbytte, kvalitet eller tørkehastighet på fisk hengt henholdsvis med og uten hode. Dette forutsetter da at fiskene er små. Det ble påvist en tendens til at økt størrelse på torsken ga redusert kvalitet. Det må gjøres ytterligere forsøk for å få sikrere data om effekten av å henge med hode. Samt også fastsette en eventuell lengdegrense for henging med hode, dersom det skulle komme en åpning for å tillate det.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen