Gå til hovedinnhold

Som forsker ved Nofima jobber jeg for det meste med kvalitet og utbytter på torsk og produkter av torsk. Har tidligere jobbet med hvordan fangs og håndtering ombord i fartøyet påvirker kvaliteten. Har også deltatt i en rekke prosjekter om saltfisk- og tørrfisk produksjon. De siste årene er fokus rettet mot levendefangst og levendelagring. Er leder for Nasjonalt senter for fangstbasert akvakultur. Er utdannet Fiskerikandidat.