Jeg er ansatt som seniorforsker ved avdeling Sjømatindustri. Der har jeg et hovedansvar for aktiviteter knyttet til instrumentell måling av kvalitetsparametere på fisk og sjømatprodukter. Målsetningen med vår forsking og utvikling er å utvikle løsninger som kan komme næringen til nytte, både på lang og kort sikt. Det er derfor viktig for oss å ha et nært forhold til næringsaktører for å sikre at vår forskning er relevant for industrien og til syvende og sist konsumentene. Vi har over flere år jobbet tett på næringen og det siste bidraget vårt til næringen ble realisert i november 2020. Da ble Maritech Fish Skanner lansert som basert på lysmåling, avbildende spektroskopi, kan sortere rund fisk basert på art og blod i muskelen. Dette er en revolusjon for næringen som ikke kunne blitt realisert uten en aktiv deltagelse fra både forskning, leverandørindustri og næringsaktører.
Denne teknologien danner nå et godt utgangspunkt for å utvikle nye løsninger basert på lysmåling som kan gi ytterligere verdiøkning for norsk fiskerinæring.

Utover spektroskopi, tradisjonell og avbildende, jobber vi også med teknologier som magnetisk resonansavbildning, fluorescens, 3D-avbildning og enklere synssystemer. Sammen med kompetanse på bruk av maskinlæring, multivariat analyse, bildebehandling og så videre kan vi utvikle nye løsninger for fremtidens fiskerinæring.

+47 412 12 127

+47 77 62 90 94

E-post

Tromsø

Sjømatindustri

Cristin Se publikasjoner i Cristin