Vitenskapelig artikkel

Ridge detection with application to automatic fish fillet inspection

Sivertsen, Agnar Holten; Chu, CK; Wang, LC; Godtliebsen, Fred; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Food Engineering, vol. 90, p. 317–324–8, 2009

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0260-8774
Elektronisk: 1873-5770

Open Access: none

Lenker:
DOI