Publisert 2001

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-471-0

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Heia, Karsten; Nilsen, Heidi

Serier : Nofima rapportserie 7/2001

År : 2001

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Kveis i fiskeprodukter er et estetisk problem. For å sikre trygg markedstilgang og å unngå reklamasjoner er det av stor betydning å kunne tilby kveisfrie produkter. For å finne og fjerne parasitter i hvitfisk har det derfor vært satt inn en stor forskningsinnsats nasjonalt og internasjonalt. En rekke ulike teknikker har tidligere vært undersøkt (røntgen, magnetisk resonans, ultralyd m.m.), uten at det har vært mulig å finne en metode som kunne benyttes i industriell sammenheng. Fiskeriforskning har i et samarbeidsprosjekt med MATFORSK i løpet av de tre siste årene undersøkt avbildene spektroskopi som metode for å detektere kveis i fiskemuskel. Ved bruk av denne teknikken er det mulig både å påvise spektrale (farge/NIR) forskjeller og lokalisere strukturer i et objekt, og metoden kan i så henseende minne om den menneskelige synssansen. Resultatene viser at avbildene spektroskopi i sammenheng med multivariate analyseteknikker kan benyttes for å påvise kveis både på overflaten av- og inne i fiskemuskel. Dette er en nyvinning i forhold andre teknikker som enten har begrensninger på funksjonalitet/effekt, eller er urealistiske med hensyn til pris/kapasitet. Målingene med avbildene spektroskopi er meget lovende med tanke på framtidig industrialisering av metoden; teknikken vil kunne oppfylle kommersielle krav til hastighet og også være konkurransedyktig med hensyn til pris. Det må imidlertid understrekes at det gjenstår mye arbeid for å verifisere resultatene på ulike typer råstoff. Dette er et arbeide som er nødvendig for å kunne benytte metoden i industriell sammenheng. Prosjektsamarbeidet Fiskeriforskning/MATFORSK har fungert meget tilfredsstillende. Begge instituttene har bred erfaring med spektroskopiske teknikker anvendt i næringsmiddelindustrien, og analyser basert på multivariate teknikker og bildebehandling.

Kontaktpersoner: