Vitenskapelig artikkel

VIS/NIR spectroscopy for non-destructive freshness assessment of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fillets

Kimiya, Takashi; Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Food Engineering, vol. 116, p. 758–764–7, 2013

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0260-8774
Elektronisk: 1873-5770

Open Access: none

Lenker:
DOI