Vitenskapelig artikkel

In-Pack Surface Pasteurization of Capture-Based, Pre-Rigor Filleted Atlantic Cod (Gadus morhua)

Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skipnes, Dagbjørn; Sone, Izumi; Carlehøg, Mats; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Aquatic Food Product Technology, vol. 27, p. 783–794, 2018

Utgiver: Haworth Press

Utgave: 7

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1049-8850
Elektronisk: 1547-0636

Open Access: none

Lenker:
DOI