Nofima rapportserie

Automatisk kvantifisering av spalting i fiskefileter ved bruk av 3D-avbildning – innledende tester og resultater for hysefileter - Sluttrapport

Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 34/2018

Antall sider: 18

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-572-9

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST