Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

VIS/NIR spectroscopy

Nilsen, Heidi; Heia, Karsten

Publikasjonsdetaljer

Sider: 89–104

År: 2009

Open Access: none

Del av: Fishery Products: Quality , Safety and Authentity (Wiley-Blackwell, 2009)