Vitenskapelig artikkel

Automatic nematode detection in cod fillets (Gadus morhua L.) by hyperspectral imaging

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Hindberg, Kristian; Godtliebsen, Fred

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Food Engineering, vol. 111, p. 675–681, 2012

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0260-8774
Elektronisk: 1873-5770

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI