Nye instrumenter for å måle kvalitet på fersk fisk - det er målet med dette prosjektet.
Nye instrumenter for å måle kvalitet på fersk fisk - det er målet med dette prosjektet. Foto: Marius Fiskum/Nofima

Kvalitetsmåling på fersk fisk

 Sjømatindustri  

Prosjektets formål er å utvikle instrumenter som kan bestemme kvaliteten på fersk fisk, både villfisk og oppdrettsfisk.

Tidspunkt:1. november 2014 – 31. desember 2016
Finansiering: RFF Nord: Regionale forskningsfond Nord-Norge
Samarbeid:Norway Seafoods, Cermaq og Norsk Elektrooptikk
Kontaktperson
Portrettbilde av Karsten Heia
Karsten Heia

Seniorforsker
Tlf.: +47 412 12 127
karsten.heia@nofima.no

Instrumentene skal kunne brukes når hvitfisk leveres, for å vurdere fangstskader, grad av utblødning og forventet restholdbarhet. Dette er viktig informasjon for styre produksjon og fastsette priser mellom fisker og kjøper.

Tilsvarende skal vi utvikle løsninger for å kunne vurdere hel sløyd laks, etter utblødning og før pakking, hvor fokuset er å sortere ut fra graden av utblødning, melaninflekker i buken og forventet restholdbarhet.

Gjennom dette prosjektet ønsker vi å løfte norsk sjømat til et høyere kvalitetsnivå.

For å nå målsettingen for prosjektet må vi videreutvikle teknologi og analysemetodikk for spektroskopisk måling, fra å kunne analysere og måle fileter (nåsituasjon) til å kunne gjøre tilsvarende på hel sløyd fisk.

Dette krever nytt utstyr, og vi skal designe nye belysningsløsninger og måleoppsett som er tilpasset måling på hel fisk. Dette skal vi utvikle både for et avbildende system og et probebasert system.

For de ulike kvalitetsparameterne skal vi gjøre en grundig kartlegging av optimale målepunkt og egnede bølgelengdeområder for måling gjennom skinn, i bukhulen eller i nakkekuttet på hodekappet fisk. Når måleoppsettet er på plass, målepunkt(ene) er bestemt og optimale bølgelengdeområder identifisert, skal vi etablere matematiske modeller for å bestemme de ulike kvalitetsparameterne basert på spektroskopimålingene.

Dersom vi lykkes med å utvikle de foreslåtte løsningene kan det bety en stor gevinst for norsk sjømatindustri. Objektiv kvalitetsmåling som grunnlag for prisfastsettelse, kvalitetsgradering og produktanvendelse vil være et viktig insentiv for å forbedre kvaliteten på norsk sjømat og sikre at Norge også i fremtiden blir en ledende leverandør av høykvalitets sjømat.

Les mer om:

Relatert innhold