Publisert 2006

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-586-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi

Serier : Nofima rapportserie 12/2006

År : 2006

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Avbildende spektroskopi er en relativ ny måleteknikk som har et stort potensial innenfor automatisk kvalitetskontroll av filet. Instrumenteringen er robust og er godt egnet for å operere i industrielle omgivelser. I dette arbeidet har vi sett på anvendelse av avbildende spektroskopi for on-line sortering av filet med hensyn på ferskhetsbestemmelse. Vi har knyttet sammen tidligere resultater for prediksjon av lagringstid ved bruk av VIS/NIR spektroskopi med on-line målinger fra avbildende spektroskopi og transmisjon. Resultatene viser at lagringstid på is for torsk kan predikeres med en midlere kvadratisk feil på 50 timer. Vi har utviklet en metode for automatisk segmentering; inndeling i tykkfisk, buk og spord, av filet. Metoden for segmentering er lovende, og i en test med 54 fileter ble kun fire fileter feilsegmentert.

Kontaktpersoner: