Publisert 2013

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-087-8

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Heia, Karsten; Dissing, Bjørn; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris

Serier : Nofima rapportserie 22/2013

År : 2013

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Gjennom spektrofotometriske målinger av hemoglobin i fiskemuskel og avbildende spektroskopi er tre ulike grupper med flekket sild studert for å avdekke hvordan pumpetrykk påvirker mengde restblod i silden. Effekten på mengde restblod ble studert for tre ulike pumpetrykk, 80, 120 og 160 bar. Resultatene viste at det var signifikant mer restblod i filetene hvor pumpetrykket var 160 bar og at variasjonen innad i hver gruppe var veldig stor.

Kontaktpersoner: