Nofima rapportserie

Kvalitetsavvik sildefilet. Spektroskopisk karakterisering av blodinnhold

Heia, Karsten; Dissing, Bjørn; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 22/2013

Antall sider: 8

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-087-8

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Gjennom spektrofotometriske målinger av hemoglobin i fiskemuskel og avbildende spektroskopi er tre ulike grupper med flekket sild studert for å avdekke hvordan pumpetrykk påvirker mengde restblod i silden. Effekten på mengde restblod ble studert for tre ulike pumpetrykk, 80, 120 og 160 bar. Resultatene viste at det var signifikant mer restblod i filetene hvor pumpetrykket var 160 bar og at variasjonen innad i hver gruppe var veldig stor.