Vitenskapelig artikkel

Automatic Nematode Detection in Cod Fillets (Gadus Morhua) by Transillumination Hyperspectral Imaging

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Nilsen, Heidi

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Food Science, vol. 76, p. S77–S83, 2011

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0022-1147
Elektronisk: 1750-3841

Open Access: none

Lenker:
DOI