Nofima rapportserie

Evaluering av system for automatisk deteksjon av kveis i torskefileter

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 28/2010

Antall sider: 8

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-795-2

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Et nytt system for automatisk deteksjon av kveis i torsk har blitt evaluert under industrielle betingelser ved en filetbedrift i Finnmark. Resultatene for påvisning av lyse kveis stemmer overens med tidligere forsøk, der man har vist at automatisk inspeksjon oppnår tilsvarende eller bedre resultater sammenlignet med manuell trimming på lysbord under industrielle betingelser. Antall fileter med falske positive reduseres betraktelig når fileter inspiseres etter trimming. Dette tyder på at elementer som maskinen plukker ut som potensielle kveiskandidater fjernes i trimmingen. Systemet er lovende med tanke på å kunne inkluderes i nye filetlinjer for hvitfisk. Det bør settes inn etter en pretrimming, og kan brukes for å dele produktflyten i to, en ren strøm som går direkte videre til porsjonering og pakking, og en strøm som trimmes manuelt for kveis.