Nofima rapportserie

Automatisk kontroll for innvendige kvalitetsfeil i torsk – resultater for hyperspektral, ultralyd og røntgen avbildning

Heia, Karsten; Anderssen, Kathryn; Skjelvareid, Martin Hansen

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 28/2017

Antall sider: 43

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-526-2

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Tre ulike teknikker ble testet for påvisning av innvendige defekter i torskefilet: Ultralyd, røntgen avbildning og hyperspektral avbildning i interaktans modus.

Avbildningsoppsettet (interaktans) ble forbedret i forhold til tidligere studier, men deteksjonsraten ble lavere enn tidligere rapportert. Dette skyldes mest sannsynlig at filetene denne gangen ble lagret i ulik tid før måling, mens i tidligere publisert studie ble testing utført i industrien. I fremtidige forsøk må dette tas hensyn til.

Ultralydavbildning ga støyete bilder med lite kontrast mellom kveis og muskel, og ble vurdert som uegnet som metode for deteksjon. Basert på to-energi CT var det mulig å påvise kveis, men teknologien er for tidkrevende og dyr for industriell anvendelse. Forsøk med 2D to-energi røntgen ga ikke entydige svar og vil kreve mere forskning.