Publisert 2017

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-526-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Heia, Karsten; Anderssen, Kathryn; Skjelvareid, Martin Hansen

Serier : Nofima rapportserie 28/2017

År : 2017

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Tre ulike teknikker ble testet for påvisning av innvendige defekter i torskefilet: Ultralyd, røntgen avbildning og hyperspektral avbildning i interaktans modus. Avbildningsoppsettet (interaktans) ble forbedret i forhold til tidligere studier, men deteksjonsraten ble lavere enn tidligere rapportert. Dette skyldes mest sannsynlig at filetene denne gangen ble lagret i ulik tid før måling, mens i tidligere publisert studie ble testing utført i industrien. I fremtidige forsøk må dette tas hensyn til. Ultralydavbildning ga støyete bilder med lite kontrast mellom kveis og muskel, og ble vurdert som uegnet som metode for deteksjon. Basert på to-energi CT var det mulig å påvise kveis, men teknologien er for tidkrevende og dyr for industriell anvendelse. Forsøk med 2D to-energi røntgen ga ikke entydige svar og vil kreve mere forskning.

Kontaktpersoner: