Vitenskapelig artikkel

Spectral Changes of Atlantic Salmon (Salmo solar L.) Muscle during Cold Storage As Affected by the Oxidation State of Heme

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Heia, Karsten

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Agricultural and Food Chemistry, vol. 60, p. 9719–9726, 2012

Utgiver: American Chemical Society (ACS)

Utgave: 38

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0021-8561
Elektronisk: 1520-5118

Open Access: none

Lenker:
DOI