Vitenskapelig artikkel

Visible/Near-Infrared Spectroscopy Detects Autolytic Changes during Storage of Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Dahl, Reidun Wenche; Heia, Karsten

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Food Science, vol. 76, p. S203–S209, 2011

Utgave: 3

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0022-1147
Elektronisk: 1750-3841

Open Access: none

Lenker:
DOI