Formålet med prosjektet var å utvikle et kommersielt produkt som kunne vurdere kvalitet på rund hvitfisk i sanntid i industriell hastighet. 

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. mai 2018

Slutt

31. okt 2019

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Samarbeid

Norsk Elektrooptikk (NEO), Maritech Systems, Lerøy Norway Seafoods, Havfisk

Prosjektleder(e):

Karsten Heia

Andre deltakere:

Hvitfiskindustrien har lenge etterspurt en automatisert kvalitetssortering av blodinnhold i hodekappet sløyd hvitfisk (HG-fisk). Ved å kunne sortere fisken automatisk, vil man få bedre oversikt over kvaliteten i en gitt leveranse, man vil ha et bedre grunnlag for prisfastsettelse, og vil bedre kunne utnytte råstoff av ulik kvalitet. 

Resultater 

Basert på en eksisterende algoritme for estimering av blodinnhold i HG-fisk, utviklet ved Nofima, har vi gjennomført forsøk med fisk av ulik kvalitet og fra ulike relevante arter. Resultatene fra forsøkene viste at det er mulig å både artsbestemme og kvalitetsvurdere fisken mens den passerer på et transportband i opp til 2 meter per sekund. 

Basert på disse resultatene har Norsk Elektrooptikk utviklet en industriversjon av deres instrumentering som vil inngå i kommersiell løsning fra Maritech. Nofima har testet utstyret hos Lerøy Norway Seafoods i Båtsfjord og det vil installeres på en av Havfisk sine trålere for uttesting på båt. Den kommersielle løsningen ble lansert høsten 2020. Industripartnere i prosjektet er Lerøy Norway Seafoods og Havfisk AS. 

Se film

Mandag 23.11.2020 kunne Maritech, Nofima og Norsk Elektro Optikk (NEO) i samarbeidet med industriselskapene Lerøy Norway Seafood og Lerøy Havfisk stolt lansere Maritechs hyperspektrale kvalitetsanalayse – nyvinningen, som kan komme til å revolusjonere norsk fiskeindustri.