Dette ,lysteknologi-utstyret kan revolusjonere fiskeindustrien, ved at fiskens kvalitet kan måles automatisk uten å skjære i den. Foto: Norsk elektrooptikk

KVASS

Kvalitetsmåling på hvitfisk gjennom analyse av spektrale bilder i sanntid

 Sjømatindustri  

Formålet med prosjektet er å utvikle et kommersielt produkt som kan vurdere kvalitet på rund hvitfisk i sanntid i industriell hastighet. 

Tidspunkt:1. mai 2018 – 31. oktober 2019
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF)
Finansiør:Maritech
Samarbeid:Norsk Elektrooptikk (NEO), Lillebakk, Lerøy Norway Seafoods, Havfisk
Kontaktperson
Portrettbilde av Karsten Heia
Karsten Heia

Seniorforsker
Tlf.: +47 412 12 127
karsten.heia@nofima.no

Hvitfiskindustrien har lenge etterspurt en automatisert kvalitetssortering av blodinnhold i hodekappet sløyd hvitfisk (HG-fisk). Ved å kunne sortere fisken automatisk, vil man få bedre oversikt over kvaliteten i en gitt leveranse, man vil ha et bedre grunnlag for prisfastsettelse, og vil bedre kunne utnytte råstoff av ulik kvalitet. 

Basert på en eksisterende algoritme for estimering av blodinnhold i HG-fisk, utviklet ved Nofima, har vi gjennomført forsøk med fisk av ulik kvalitet og fra ulike relevante arter.

Resultatene fra forsøkene viste at det er mulig å både artsbestemme og kvalitetsvurdere fisken mens den passerer på et transportband i opp til 2 meter per sekund. 

Resultater 

Basert på disse resultatene har Norsk Elektrooptikk utviklet en industriversjon av deres instrumentering som vil inngå i fremtidig kommersiell løsning fra Maritech.

Nofima tester nå utstyret hos Lerøy Norway Seafoods i Båtsfjord og det vil installeres på en av Havfisk sine trålere for uttesting på båt. Målsetningen er at den kommersielle løsningen skal lanseres høsten 2020. 

Industripartnere i prosjektet er Lerøy Norway Seafoods og Havfisk AS. 

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter