Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Karsten Heia

Jeg er ansatt som forsker på området Sjømatindustri. Der jobber jeg med næringsrettede forskningsprosjekter hvor nærheten både til fiskeindustrien og utstyrsleverandørene er særdeles viktig.
Jeg har en Dr. grad i fysikk fra Universitetet i Tromsø i 1996, og har siden vært ansatt ved Fiskeriforskning og nå Nofima . Jeg jobber med utvikling av hurtigmetoder for kvalitetsbestemmelse av
fisk og fiskeprodukter. Dette inkluderer både utvikling av målemetodikk, utstyr og programvareutvikling. I hovedsak har jeg jobbet med anvendelse av røntgen, spektroskopi og avbildende
spektroskopi for påvisning av kvalitetsfeil og bestemmelse av kvalitetsparametere. I den senere tid har det vært mye fokus på blod og blodrelaterte problemstillinger

Karsten har 32 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Svalheim, Ragnhild Aven; Aas-Hansen, Øyvind; Heia, Karsten; Drangsholt-Karlsson, Anders; Olsen, Stein Harris; Johnsen, Helge K.; 2019: Simulated trawling: Exhaustive swimming followed by extreme crowding as contributing reasons to variable fillet quality in trawl-caught Atlantic cod (Gadus morhua)

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn; 2019: Differential response to air exposure in crowded and uncrowded Atlantic cod (Gadus morhua): Consequences for fillet quality.

Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Skipnes, Dagbjørn; Sone, Izumi; Carlehög, Mats; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; 2018: In-Pack Surface Pasteurization of Capture-Based, Pre-Rigor Filleted Atlantic Cod (Gadus morhua)

Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Stormo, Svein Kristian; 2017: Detection of blood in fish muscle by constrained spectral unmixing of hyperspectral images

Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; Þórarinsdóttir, Kristin Anna; Heia, Karsten; 2017: Weakening Pin Bone Attachment in Fish Fillets Using High-Intensity Focused Ultrasound

Stormo, Svein Kristian; Skipnes, Dagbjørn; Sone, Izumi; Skuland, Aase Vorre; Heia, Karsten; Skåra, Torstein; 2017: Modeling-assisted minimal heat processing of Atlantic cod (Gadus morhua)

Washburn, Kathryn Elizabeth; Stormo, Svein Kristian; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2017: Non-invasive assessment of packaged cod freeze-thaw history by hyperspectral imaging

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; 2014: Quality consequences of bleeding fish after capture

Kimiya, Takashi; Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; 2013: VIS/NIR spectroscopy for non-destructive freshness assessment of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fillets

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Hindberg, Kristian; Godtliebsen, Fred; 2012: Automatic nematode detection in cod fillets (Gadus morhua L.) by hyperspectral imaging

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Heia, Karsten; 2012: Spectral Changes of Atlantic Salmon (Salmo solar L.) Muscle during Cold Storage As Affected by the Oxidation State of Heme

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Heia, Karsten; 2012: Classification of fresh Atlantic salmon (Salmo salar L.) fillets stored under different atmospheres by hyperspectral imaging

Stormo, Svein Kristian; Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Skipnes, Dagbjørn; 2012: Endpoint temperature of heat-treated surimi can be measured by visible spectroscopy

Ottestad, Silje; Sørheim, Oddvin; Heia, Karsten; Skaret, Josefine; Wold, Jens-Petter; 2011: Effects of Storage Atmosphere and Heme State on the Color and Visible Reflectance Spectra of Salmon (Salmo salar) Fillets

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Nilsen, Heidi; 2011: Automatic Nematode Detection in Cod Fillets (Gadus Morhua) by Transillumination Hyperspectral Imaging

Sivertsen, Agnar Holten; Kimiya, Takashi; Heia, Karsten; 2011: Automatic freshness assessment of cod (Gadus morhua) fillets by Vis/Nir spectroscopy

Sone, Izumi; Olsen, Ragnar Ludvig; Dahl, Reidun Wenche; Heia, Karsten; 2011: Visible/Near-Infrared Spectroscopy Detects Autolytic Changes during Storage of Atlantic Salmon (Salmo salar L.)

Sigernes, Fred; Dyrland, Margit Elisabeth; Peters, Nail John; Lorentzen, Dag Arne; Svenøe, T; Heia, Karsten; Chernouss, S; Deehr, CS; Kosch, M.J.; 2009: The absolute sensitivity of digital colour cameras

Nilsen, Heidi; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; 2009: Basic Composition:Rapid Methodologies

Sivertsen, AH; Sivertsen, Agnar Holten; Chu, CK; Wang, LC; Godtliebsen, Fred; Heia, K; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2009: Ridge detection with application to automatic fish fillet inspection

Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; 2009: VIS/NIR spectroscopy

Sigernes, Fred; Holmes, Jeffrey Morgan; Dyrland, Margit Elisabeth; Lorentzen, Dag Arne; Svenøe, T; Heia, Karsten; Aso, T.; Chernouss, S; Deehr, CS; 2008: Sensitivity calibration of digital colour cameras for auroral imaging

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Sivertsen, Agnar Holten; Stormo, Svein Kristian; Elvevoll, Edel Oddny; Wold, Jens-Petter; Nilsen, Heidi; 2007: Detection of nematodes in cod (Gadus morhua) fillets by imaging spectroscopy

Stormo, Svein Kristian; Sivertsen, Agnar; Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Elvevoll, Edel Oddny; 2007: Effects of single wavelength selection for anisakid roundworm larvae detection through multispectral imaging

Herrero, A; Heia, Karsten; Careche, M.; 2004: Stress relaxation test for monitoring post mortem textural changes of ice-stored cod (Gadus morhua L.)

Stormo, Svein Kristian; Ernstsen, Arild; Nilsen, Heidi; Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Elvevoll, Edel Oddny; 2004: Compounds of parasitic roundworm absorbing in the visible region: Target molecules for detection of roundworm in Atlantic cod

Olafsdottir, Gudrun; Nesvadba, Paul; DiNatale, Corrado; Careche, Mercedes; Oehlenscläger, Jörg; Tryggvadottir, Soffia; Schubring, Reinhard; Kroeger, Michael; Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; Macagnano, Antonella; Jørgensen, Bo; 2004: Multisensor for fish quality determination

Heia, Karsten; Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Sigernes, Fred; 2003: Visible Spectroscopy – Evaluation of storage time of ice stored cod and frozen stored hake

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Sigernes, Fred; 2002: Visible / Near Infrared Spectroscopy – A New Tool for the Evaluation of fish freshness?

Wold, Jens-Petter; Westad, Frank; Heia, Karsten; 2001: Detection of parasites in cod fillets by using SIMCA classification in multispectral images in the visible and NIR region

Sigernes, Fred; Lorenzen, Dag; Heia, Karsten; Svenoe, T; 2000: Multipurpose spectral imager

Heia, Karsten; Eltoft, Torbjørn; 1998: A minim variance unabiased estimator for ocean surface currents based on multi-frequency microwave radar observations

Karsten har 33 andre publikasjoner i Cristin:

Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle; 2019: Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring

Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Kalberg, Monica; 2019: Tidlig innfarging av regnbueørret – kvalitet på rogn og muskel

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Siikavuopio, Sten Ivar; 2018: Kjølelagring av laks og regnbueørret – kvalitet og holdbarhet

Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen; 2018: Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie; 2018: Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport

Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2018: Automatic quantification of gaping in fish fillets using 3D imaging – preliminary results for haddock fillets – Final report

Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Kalberg, Monica; 2017: Sesong og kjønnsmodning – betydning på rogn og muskelkvalitet hos ørret

Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris; 2017: Blodig alvor for kvalitet på fisk

Heia, Karsten; Washburn, Kathryn Elizabeth; Skjelvareid, Martin Hansen; 2017: Automatic quality control of internal defects in cod - results from hyperspectral, ultrasound and X-ray imaging

Heia, Karsten; 2017: Blodig alvor for kvalitet

Heia, Karsten; Wold, Jens-Petter; Skjelvareid, Martin Hansen; 2016: Metoder for kvalitetsmåling på hel laks

Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats; 2016: Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartlegging av kvalitetsegenskaper (AP3)

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; 2016: Bløgging og holdbarhet på torsk

Heia, Karsten; 2016: Slik kan de se inn i fisken

Mørkøre, Turid; Larsson, Thomas; Kvellestad, Agnar Ståle; Koppang, Erling Olaf; Åsli, Magnus; Krasnov, Aleksei; Dessen, Jens-Erik; Moreno, Helena Maria; Valen, Elin Christine; Gannestad, Kjellrun Hoås; Gjerde, Bjarne; Taksdal, Torunn; Bæverfjord, Grete; Meng, Yuqiong; Heia, Karsten; Wold, Jens-Petter; Borderias, A.J.; Moghadam, Hooman; Moghadam, Hooman; Romarheim, Odd Helge; Rørvik, Kjell-Arne; 2015: Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for å begrense omfanget

Nilsen, Heidi; Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Reynisson, Eyjólfur; Skjelvareid, Martin Hansen; Heia, Karsten; 2014: Verktøy for å måle fiskekvalitet - basert på forbrukernes oppfatning (Fase 1 – Forprosjekt). Sluttrapport

Roth, Bjørn; Heia, Karsten; Skåra, Torstein; Sone, Izumi; Birkeland, Sveinung; Jakobsen, Ronny Andre; Evensen, Tor Hatten; Akse, Leif; 2013: Kvalitetsavvik sildefilet. Sluttrapport

Heia, Karsten; Dissing, Bjørn; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris; 2013: Kvalitetsavvik sildefilet. Spektroskopisk karakterisering av blodinnhold

Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris; Dissing, Bjørn; Johansen, Jørn-Owe; Aune, Tone Friis; Sivertsen, Agnar Holten; 2013: Videreutvikling av VIS/NIR spektroskopi – Bestemmelse av kvalitet

Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens-Petter; Ottestad, Silje; Böcker, Ulrike; Carlehög, Mats; Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Gundersen, Bjørn; 2012: Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; 2012: Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsen, Agnar Holten; Wang, Pål Anders; 2012: Blodtapping av torsk - bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; 2011: Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1

Heia, Karsten; Ottestad, Silje; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens-Petter; 2011: Opplevd farge og fargeutvikling i laksefilet

Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; 2010: Pre-rigor produksjon av røykelaks.Slaktestress og utbløding, effekt på pigment, farge og oksidasjon

Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Herland, Hilde; Sivertsen, Agnar Holten; 2010: Kvalitetsmålinger på hvitfisk

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; 2010: Evaluering av system for automatisk deteksjon av kveis i torskefileter

Heia, Karsten; Wold, Jens-Petter; Afseth, Nils Kristian; 2009: Status på instrumentering for objektiv kvalitetsdifferensiering av lakseprodukter

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2006: On-line sortering av filet. Anvendelse av avbildende spektroskopi

Heia, Karsten; 2003: Kvalitetskontroll av blåskjell

Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Sivertsen, Agnar Holten; 2003: Imaging Spectroscopy as a tool for detection of nematodes, blood, skin remnants and black lining in cod fillets

Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; 2003: Måling av fyllingsgrad i legger fra kongekrabber

Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; 2001: Deteksjon av kveis i fiskemuskel. Evaluering av avbildene spektroskopi som metode