Gå til hovedinnhold

Programmets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping, bærekraft og helsefortrinn gjennom innovativ utnyttelse av tradisjonelle og nye norske landbruksprodukter.

Sist oppdatert

Read in English

Start

01. jan 2021

Slutt

31. des 2024

Finansiert av

FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Det er i dag økende utfordringer knyttet til en voksende befolkning i kombinasjon med begrensede landbruksområder og klimaendringer. For å møte disse utfordringene er det allment anerkjent at matsystemet må endres.

Det er nødvendig med effektiv, bærekraftig og innovativ bruk av nye ressurser og bedre utnyttelse av eksisterende ressurser. Matsvinnet må reduseres og kostholdet må bli mer plantebasert.

Kunnskapshull i dagens forskning

For å klare dette er det behov for forskningsbasert kunnskap som fremmer produksjon av sunne og bærekraftige råvarer og ingredienser. I prosjektet SusHealth har vi identifisert følgende kritiske FoU-kunnskapshull:  

  • Hvordan utnytte hele biomassen av planter og dyr for å optimalisere bruken av nye og eksisterende norske ressurser?
  • Hvordan opprettholde eller til og med øke helsefremmende innholdsstoffer i råvarer og matingredienser under lagring og prosessering?
  • Hvordan produsere nye, norske plantebaserte matingredienser som har optimaleernæringsmessige, funksjonelle og sensoriske egenskaper? 

Delmål for programmet

For å lukke disse kunnskapshullene vil SusHealth levere forskning på, og jobbe for å oppnå, disse delmålene:   

  1. Nye karbohydratbaserte ingredienser med økt kvalitet, bærekraft og helsegevinster 
  2. Økeverdien av norske planteoljer gjennom økt kunnskap om lipidmetabolisme, oksidasjon og bioaktivitet 
  3. Øke kunnskapen om fytokjemikalieri frukt og grønnsaker, og effekter av lagring og prosessering for å sikre ferske råvarer, ingredienser og produkter av høy kvalitet 
  4. Utvikling og implementering av metoder som gir økt forståelser for forhold og sammenhenger mellom råstoff, prosess og kvalitet ved produksjon av proteiningredienser
  5. Kombinere og integrere etablerte og nye teknologier for å produsere plantebaserte mat-ingredienser 
  6. Utvikle og implementere biologiske modeller og metoder for evaluering og dokumentasjon av helsefremmende og ernæringsmessige egenskaper i matingredienser