Gesine Schmidt og Silje Johansen gjør forsøk i metabolomics-plattformen.

SusHealth

Norske landbruksprodukter og ingredienser for en sunn og bærekraftig fremtid

 Mat og helse    Råvare og prosess    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Programmets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping, bærekraft og helsefortrinn gjennom innovativ utnyttelse av tradisjonelle og nye norske landbruksprodukter.

Tidspunkt:1. januar 2021 – 31. desember 2024
Finansiering: FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter
Kontaktperson
Portrettbilde av Kjersti Aaby
Kjersti Aaby

Forsker
Tlf.: +47 909 72 164
kjersti.aaby@nofima.no

 Det er i dag økende utfordringer knyttet til en voksende befolkning i kombinasjon med begrensede landbruksområder og klimaendringer. For å møte disse utfordringene er det allment anerkjent at matsystemet må endres. 

Det er nødvendig med effektiv, bærekraftig og innovativ bruk av nye ressurser og bedre utnyttelse av eksisterende ressurser. Matsvinnet må reduseres og kostholdet må bli mer plantebasert.

Kunnskapshull i dagens forskning

For å klare dette er det behov for forskningsbasert kunnskap som fremmer produksjon av sunne og bærekraftige råvarer og ingredienser. SusHealth har identifisert følgende kritiske FoU-kunnskapshull:  

 • Hvordan utnytte hele biomassen av planter og dyr for å optimalisere bruken av nye og eksisterende norske ressurser?
 • Hvordan opprettholde eller til og med øke helsefremmende innholdsstoffer i råvarer og matingredienser under lagring og prosessering?
 • Hvordan produsere nye, norske plantebaserte matingredienser som har optimaleernæringsmessige, funksjonelle og sensoriske egenskaper? 

 Delmål for programmet

For å lukke disse kunnskapshullene vil SusHealth levere forskning på, og jobbe for å oppnå disse delmålene:   

 1. Nye karbohydratbaserte ingredienser medøkt kvalitet, bærekraft og helsegevinster 
 2. Økeverdien av norske planteoljer gjennom økt kunnskap om lipidmetabolisme, oksidasjon og bioaktivitet 
 3. Øke kunnskapen om fytokjemikalieri frukt og grønnsaker, og effekter av lagring og prosessering for å sikre ferske råvarer, ingredienser og produkter av høy kvalitet 
 4. Utvikling og implementering av metoder som gir økt forståelser for forhold og sammenhenger mellom råstoff, prosess og kvalitet ved produksjon av proteiningredienser
 5. Kombinere og integrereetablerte og nye teknologier for å produsere plantebaserte mat-ingredienser 
 6. Utvikle og implementerebiologiske modeller og metoder for evaluering og dokumentasjon av helsefremmende og ernæringsmessige egenskaper i matingredienser 

Strategiske forskningsprogram

Dette er ett av fire strategiske forskningsprogram i divisjon Mat. Programmene sikrer vår langsiktige kompetansebygging og er avgjørende for at Nofima skal være et internasjonalt ledende næringsrettet matforskningsinstitutt.

Les mer om:

Relatert innhold

 • Prosjekter
 • Forskningsanlegg

 
Matpiloten

Nofima huser, sammen med NMBU, Norges største forskningsfabrikk for mat. Food Pilot Plant Norway, kalt Matpiloten på norsk, tilbyr førsteklasses fasiliteter for forskning, utdanning og produktutvikling …


 
Bakeri og møller

Vi har et velutstyrt fullskalabakeri med solide analysemuligheter. … 
Vegetabilhallen

Vi har lang erfaring i å hjelpe våre små og store kunder med å få testet ut nye prosesser og produkter i liten skala, og å komme frem til skånsomme prosesser som bevarer mest mulig av …


 
Kjøtthallen

Nofimas kjøtthall står til disposisjon for våre kunder, og har utstyr for de fleste prosesser innen foredling av kjøtt.