Simon Ballance er forsker i forskningsgruppen Mat og helse.

Hans bachelor- og postgraduate grader, i henholdsvis geografi og miljøbiokjemi fra University of Manchester, Storbritannia.

Siden han flyttet til Norge i 2001 har Simon jobbet med biopolymerer med sterkt fokus på karbohydrater. Hans første stilling var som postdoktor ved Institutt for bioteknologi, NTNU, Trondheim (2001-2007).

Han begynte i Nofima i november 2007.

Det overordnede målet med forskningen er å utvikle nye sunnere plantebaserte ingredienser og matvarer (inkluderer også mikro- og makroalger).
Forskningsfokus er på kostfiber, stivelse, sukker og proteiner. Forskningen spenner over fagområdene matteknologi og innovasjon, fysisk og kjemisk analyse (spesielt biopolymerer), mattrygghet (f.eks. EU mat regelverk) og eksternt samarbeid med forskere innen kliniske ernæring.

For tiden jobber Simon med (i) grunnleggende forskning på mekanismene som er ansvarlige for de positive helseeffektene av korn beta-glukan og andre løselige kostfibre, (ii) in vitro modellering av fordøyelsen i forhold til rollen som kostfiber har på glykemisk respons, (iii) nye prosesser for å fjerne sukker fra fruktjuice og forbedre næringskvalitet av brød, (iv) anvendt forskning i samarbeid med industrien for å lage nye plante ingredienser som proteinisolater og kostfibrer, og også nye plantebaserte matvarer, og (v) mikroalger og brune makroalger som nye ingredienser.

+47 917 95 440

+47 64 97 04 16

E-post

Ås

Mat og helse

Cristin Se publikasjoner i Cristin