Jeg jobber som rådgiver i avdeling Mat og Helse, og er ansvarlig for Nofimas prosesshall for vegetabiler. Her utføres prosessforsøk, som inngår i en del av våre kunde- og forskningsprosjekter.

Et typisk forskningsprosjekt kan gå ut på å sammenligne sensoriske egenskaper, eller sammensetningen av gunstige innholdsstoffer i bær ved forskjellige prosesseringsmetoder.

Jeg holder kurs i videreforedling av frukt, grønnsaker og bær for lokalmatprodusenter, via Kompetansenettverket. Her kan vi teste ulike resepter til f.eks. syltetøy og gelé, og lære mer om hva som skal til for å beholde smak og konsistens, og mest mulig av bærenes positive innholdsstoffer.

Jeg bistår også matprodusenter ved utfordringer knyttet til produksjonsmetode og produkt, f.eks. mikrovekst, feil konsistens og utseende.

Jeg har en mastergrad i Matvitenskap fra NMBU (2012). Min yrkeserfaring har jeg fra forskjellige roller i bryggeribransjen.

+47 466 93 242

+47 64 97 01 24

E-post

Ås

Mat og helse