Jeg jobber som forsker på frukt og grønnsaker, med fokus på helse- og smaksrelaterte innholdsstoffer. Jeg er spesielt interessert i hva som skjer i plantene når de blir utsatt for ulike typer stress, som for eksempel lys, temperatur og lagring, og hvordan man kan bevare optimal kvalitet og helseverdi av frukt og grønnsaker helt frem til forbrukerne.

Som bakgrunn har jeg studert biologi og kjemi, med spesialisering i plantefysiologi, ved Høgskolen i Ålesund, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (cand.scient., 2002) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (dr.scient., 2006).

I ettertid har jeg hatt to postdoktorstillinger ved NMBU og Nofima, og siden desember 2015 har jeg vært ansatt som forsker ved Nofima.

+47 924 34 425

+47 64 97 04 41

E-post

Ås

Mat og helse

Cristin Se publikasjoner i Cristin