Jeg er forsker i Mat og helse-avdelingen. For tiden forsker jeg på nye råvarer med høyt næringsinnhold og tekno-funksjonelle egenskaper samt prosesstrukturering for plantebaserte kjøttkopiprodukter.
Jeg har en Ph.D. i matprosessering og en MSc i maskinkonstruksjon (utvikling og design av utstyr til matprosessering).

Hovedmålene for forskningen er fokusert rundt reologi og matstrukturteknikk. Jeg er også spesielt interessert i væskedynamikk (blanding, emulgering, aerasjon) og modellering av varme- og masseoverføring, ekstrudering og bildeanalyser.
I løpet av forskerkarrieren har jeg jobbet som forskningsleder ved Massey University i New Zealand (2012-2014), der jeg deltok i et bransjefinansiert prosjekt (Fonterra) som omhandlet pasta filata-matrisestrukturering i ost ved termomekanisk behandling og prosesskalering.

I 2008 ble jeg ansatt som postdoktor ved ENITIAA i Frankrike, der jeg hovedsakelig arbeidet med innovative tilnærminger til baketeknologi (BOT, bake-off technology) for redusert energiforbruk.

Jeg har en akademisk karrierebakgrunn som førsteamanuensis ved University of Food Technologies i Bulgaria (2005–2022), der jeg underviste i BSc- og MSc-kurs innen matstrukturteknikk, næringsmiddelreologi og utvikling og design av utstyr til prosessering av mat.

+47 465 01 743

+47 64 97 01 03

E-post

Ås

Mat og helse

Cristin Se publikasjoner i Cristin