Jeg er seniorforsker i avdeling Mat og Helse, der vi bistår matprodusenter med å utvikle mat for bedre helse gjennom nye produkter, forbedrede produksjonsmetoder, optimale lagringsbetingelser og tilberedningsmetoder. Som biokjemiker er mitt fokus på forståelse og kartlegging av “den usynlige matkvaliteten” , dvs helserelatert kvalitet av mat.
Grønnsaker har vært mitt hovedområde de siste årene, og kålvekster spesielt. En stor gruppe grønnsaker vi bør spise mer av – og som engasjerer meg både på jobb og som hobbydyrker! Forskningen har som mål å få økt kunnskap om hvordan helserelaterte plantestoffer varierer i råvarer og sorter, og hvordan lagring og prosessering påvirker helserelatert kvalitet. Plantestoffer som jeg spesielt har kompetanse på er polyfenoler, glukosinolater og karotenoider, og analysemetodikk. Andre områder jeg jobber innen er biotilgjengelighet (in vitro fordøyelse), og effekter av plantestoffer i kroppen. Jeg har også vært involvert i humane kostforsøk.
En stor del av mitt arbeid omfatter prosjektledelse og søker stadig nye samarbeidsprosjekter. Ta gjerne kontakt! Jeg har ledet tre strategiske forskningsprogrammer ved Nofima: «Phytochemcials in fruits, berries and vegetables» (2013-2016), “Fruits and vegetables, from raw materials to health effects” (2009-2012) and “Bioactive components and inhibition of lipid oxidation in food quality and health” (2006-2008). Videre har jeg deltatt i flere EU-prosjekter, COST-Actions, og ledet og deltatt i nasjonale forskningsprosjekter. Se også «mine prosjekter».

Min utdannelse er innen kjemi og biokjemi, med en doktorgrad i biokjemi (lipidmetabolisme i planter og menneske) i 1998 ved Universitetet i Oslo. Jeg har vært ansatt ved Matforsk/Nofima i periodene 1993-1998 og 2002-i dag. Jeg har også jobbet som forsker ved UMB/NMBU med patogene matbårne bakterier (1998-2002). Har vært veileder for master- og dr. gradsstudenter.

+47 997 12 755

+47 64 97 02 38

E-post

Ås

Mat og helse

Cristin Se publikasjoner i Cristin