Sist oppdatert

Les på engelsk

Mat skal være trygg, sunn og holde høy kvalitet lengst mulig.

I tillegg til å sørge for trygg mat, brukes de nye teknologiene til å forlenge holdbarhet, gjøre produksjonen mer effektiv. I tillegg kan kvalitetsegenskaper som smak, farge, konsistens og næringsinnhold bevares bedre.  

Lengre holdbarhet og raskere behandling kan redusere energiforbruk og matsvinn, og gi bedre utnyttelse av råvarene. Slik bidrar nye teknologier til en enda mer bærekraftig matproduksjon. 

Vi jobber blant annet med følgende teknologier:

  • ekstrudering
  • fraksjonering
  • superkritisk CO2-ekstraksjon
  • kald plasma
  • CO2-metning

og kombinasjoner av disse. 

Avdelinger som jobber med teknologier for matprosessering

Relaterte temasider