Jeg er forsker i avdeling Mat og Helse, der fokus er å hjelpe matprodusenter å utvikle mat for bedre helse gjennom nye produkter, forbedrede produksjonsmetoder, riktig emballering, lagringsbetingelser og tilberedning. Mitt forskningsfokus og hovedinteresse er på innholdsstoffer, spesielt polyfenoler, i bær og hvordan innhold og sammensetning av disse varierer med genotype og ytre faktorer, men ikke minst hvordan innholdsstoffene blir påvirket av prosessering og lagring av bærprodukt. Hva som skjer med disse forbindelsene i kroppen og hvilken bioaktivitet og potensiell helseeffekt de har, er også noe jeg er opptatt av. Jeg har kompetanse på analyse av både innholdsstoffer og kvalitet av bær og bærprodukter. Til dette bruker jeg kompliserte analyseverktøy som HPLC-UV-MS og enklere metoder.

+47 909 72 164

+47 64 97 02 03

E-post

Ås

Mat og helse

Cristin Se publikasjoner i Cristin