Jeg jobber med ulike problemstillinger knyttet til utfordringen «Mat for bedre helse». Mitt forskningsfelt er fett og matkvalitet – fett og fettløselige komponenter i ulike råvarer og produkter (landbaserte og marine) og deres betydning for matens smak, ernæringskvalitet og holdbarhet. Sammensetning og nivå av bioaktive lipider (fettsyrer, omega-3, tokoferoler, steroler og fenoliske syrer) i ulike råvarer, ivaretakelse av disse over prosess fram til ferdig produkt, opptak i kroppen og biologiske effekter er sentrale forskningstema. Det er også oksidasjon av umettede fettsyrer i oljer og lipidholdige produkter (harskning av mat) og betydningen av oksidasjonsprodukter for matens smak, ernæringskvalitet og eventuelle helseeffekter. Faglige aktiviteter ligger i skjæringspunktet mellom forskning og innovasjon med mål om økt verdiskaping både for norsk landbruk, bedrifter som ønsker å ta helse på alvor og økt livskvalitet for den bevisste forbruker.
Jeg er Dr Scient i biokjemi fra Universitetet i Oslo. Doktorgraden omhandlet bruk av herdet marint fett i næringsmidler og utvikling av hjerte-kar lidelser. Jeg arbeidet deretter en periode med mat og kreft, nærmere bestemt vitamin A og kreft, ved Ernæringsinstituttet UiO, før jeg i 1991 startet som fettforsker ved Matforsk (nå Nofima). Min første oppgave var å lede oppbyggingen av den nye satsningen på fett i næringsmidler ved instituttet. I perioden 1996 til 2002 var jeg leder for avdeling råvare og prosess med et spesielt ansvar for frukt, bær, grønnsaker, korn og oljevekster samt produkter av/med disse. I perioden 2002 til 2011 var jeg assisterende forskningsdirektør med et lite avbrekk som fungerende leder for innovasjonsområdet mat, helse og forbruker. I denne perioden arbeidet jeg bla med utarbeidelse av fagstrategier og nye satsningsområder og benyttet fremtidsbildeteknikker som strategisk verktøy for å beskrive endringer.

+47 901 27 672

+47 64 97 03 06

E-post

Ås

Mat og helse

Cristin Se publikasjoner i Cristin