Gå til hovedinnhold

Hovedmålet for dette strategiske programmet er å bidra til forskningsdrevet innovasjon i matnæringen, i tråd med FNs bærekraftsmål, gjennom å forstå forbrukere, innovasjonsprosesser og produkt- og prosessinteraksjoner.

Sist oppdatert

Read in English

Start

01. jan 2021

Slutt

31. des 2024

Finansiert av

FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter|FFL - Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Delmål

For å nå hovedmålene har vi satt oss følgende delmål:

  • Forstå og bidra til innovasjon i norsk matnæring på bedrifts- og systemnivå og styrke forskningsdrevet innovasjon
  • Øke kunnskap om forbrukeradferd, spiseopplevelse og sensorisk persepsjon og involvere forbruker i forskning og innovasjon
  • Øke kunnskap om og anvende matteknologi for å forbedre smak, tekstur, næringssammensetning og biotilgjengelighet, helseeffekter, og bærekraft av ulike produktgrupper
  • Øke verdiskaping gjennom full utnyttelse av norske råvarer.

Bærekraftig matinnovasjon

Vi skal skape en bedre forståelse for hvordan bærekraft kan være en drivkraft for innovasjon i norsk matindustri og danne et kunnskapsgrunnlag om hvordan denne drivkraften best kan utnyttes.

Kriser (som Koronakrisen) kan føre til innovasjoner – vi skal bygge kunnskap om hvordan norsk matnæring har innovert i krisen og hvilken innovasjoner kom frem og hva som karakteriserer de mest innovative.

95 prosent av norske næringsmiddelbedrifter er små eller mellomstore bedrifter (SMB), og nær halvparten av verdiskapingen skjer i SMB-er. Vi skal bedre forstå hvordan innovasjon i lokalmatbedrifter kan bidra til økt vekst i både lokalmatsektoren og matindustrien.

Vi bruker tankesett og verktøykassen fra Design Thinking​ og vil videreutvikle rollen som fasilitator og oversetter mellom industri og forskning. Dette skal stimulere åpen innovasjon, samhandling og co-creation på tvers av fagområder og langs hele verdikjeden.

Vi skal gjøre forskningsresultater mer tilgjengelige og forståelige gjennom bruk av prototyper (visualiseringer, matprodukter, emballasjekonsepter, filmer osv.) og nye samarbeidsformer.

Det vil være et tett samarbeid mellom de ulike fagområdene i programmet.

Sensorikk og forbrukerforskning

Det er utfordrende for matindustrien å utvikle sunnere produkter, samtidig som sensorisk kvalitet og forbrukeraksept opprettholdes. 

Sensorisk sensitivitet hos forbrukere og konsekvenser av dette for preferanser og valg av mat vil bli studert. Vi vil studere forholdet mellom smak, matpreferanser og oral mikrobiota, og hvordan dette kan støtte eller hindre preferanser for et sunnere kosthold. Betydning av matens tekstur og innholdsstoffer for tygging, frigjørelse av smak, og metthet vil studeres for å kunne forstå faktorer som påvirker matinntak.

Vi skal forske på hvordan industrien best kan tilrettelegge for at forbrukere kan endre sine handle- og matvaner til et mer bærekraftig forbruk. Vi vil fokusere på klimamerking av mat, gjenvinning av emballasje, og forbrukernes bevissthet om miljøpåvirkningen av egne matvalg og kasting av mat. Vi vil fokusere på individuelle matopplevelser og preferanser, og utforske forbrukernes holdninger og behov til matvarer som kan oppfylle deres krav, og sensoriske egenskaper til persontilpassede produktene.

En viktig del av grunnlaget for forståelse av sensorisk persepsjon etableres gjennom målinger utført av Nofimas sensoriske panel. Dette instrumentet er også viktig i forbindelse med etablering av sensorisk dybdeforståelse og sensorisk metodeutvikling.

Vi vil optimalisere og utvikle nye metoder for bedre forståelse av forbrukeratferd, f.eks. implisitte metoder, nye kvalitative tilnærminger, digital datahøsting og forbrukerinvolvering.

Prosesseringskunnskap for god, sunn og bærekraftig mat

Etterspørselen etter plantebasert mat og utvalget i butikkene har økt. Få av disse alternativene blir produsert med norske råvarer og ingredienser. Riktig tekstur og smak er en hovedutfordring, men riktig protein- (mengde, aminosyresammensetning og fordøyelighet) og annen helsemessig kvalitet (e.g. biotilgjengelighet, mattrygghet) er også viktig.

Etter flere års bransjesamarbeid rundt saltreduksjon står nå sukker- og fettreduksjon og redusert glykemisk belastning i fokus. Det trengs ny teknologi for å oppnå dette. Samtidig må utviklingen av løsninger for riktig fett-, protein- og fiberinnhold i produkter videreføres, og tilpasses til grupper med spesielle behov.

Vi skal forstå effekten av prosessering på helsefremmende plantestoffer (e.g. polyfenoler, beta-glukan) og ugunstige komponenter (e.g. anti-næringsstoffer, mykotoksiner). Det skal også undersøkes hvordan prosessering påvirker fordøyelighet og biotilgjengelighet av næringsstoffer og ugunstige komponenter (oksidasjonsprodukter, karsinogener m.fl.) for kropp og tarmflora.

For å øke lønnsomhet og bærekraft i matnæringen er det nødvendig å utnytte råvarene bedre, inkludert de som ikke blir brukt til mat i dag. Blant annet skal vi utvikle nye baketeknologiske løsninger til mel som i dag klassifiseres som fôr, opparbeide kunnskap for bruk av restråstoff fra planteprosessering og bruk av animalske råvarer som blod, innmat og bindevev.

Kjøttreduksjon i farseprodukter er et viktig bærekraftstiltak som krever gode teknologiske løsninger. Bruk av alternative, bærekraftige proteinkilder (alger, restråstoff) er et viktig område hvor teknologisk, sensorisk og ernæringsmessig funksjonalitet vil bli undersøkt.