Forskningsfokuset mitt ligger på dataanalyse av komplekse data – særlig knyttet til «funksjonell genomikk», som omfatter studiet av forløpet fra gener, proteiner og metabolitter til den endelige fenotypen.

Publikasjonene mine i Cristin ligger under to forskjellige navn, ettersom jeg har endret etternavn. Rekkefølgen på navnene er endret. Tidligere var min manns navn (Færgestad) sist, men er nå i midten.

Relevant utdanning:

1989: Doktorgrad – avlingsvitenskap
Institutt: Norges landbrukshøgskole

2007: MSc Anvendt matematikk og statistikk
Institutt: Universitetet for biovitenskap

1986: MSc – Avlingsvitenskap
ved: Norges landbrukshøgskole

+47 941 30 143

+47 64 97 01 07

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin