Mitt forskningstyngdepunkt ligger på planteproduserte, helserelevante innholdsstoffer i frukt, bær og grønnsaker, og i nyere tid belgvekster (bønner/erter), og hvordan disse påvirkes av sort, dyrking, prosessering og lagring. Forskning på sammenhengen mellom plantenes innholdsstoffer og lukt/smak er en av mine sentrale oppgaver. Mine interesser omfatter også instrumentelle og statistiske metoder innen analytisk kjemi, spesielt metabolomics, ekstraksjonsmetoder, væske- og gasskromatografi, og massespektrometri.
Jeg har utdanning tilsvarende M.Sc. i Marin Miljøvitenskap fra Universitetet i Oldenburg, Tyskland (2005) og doktorgrad i naturvitenskap med hovedfag analytisk kjemi fra Teknisk Universitet i Braunschweig, Tyskland (2010).

+47 978 15 843

+47 64 97 04 88

E-post

Ås

Mat og helse

Cristin Se publikasjoner i Cristin