Jeg er forsker ved Nofima og jobber innen avdeling for Trygg og Holdbar mat og avdeling for Mat og helse.

Mitt forskningsfelt er hovedsakelig koblet til bakterier, mat og tarmhelse, hvor molekylære mikrobiologiske metoder står sentralt (f.eks omics og bakteriesamfunnsanalyser).

Jeg forsker på de nyttige melkesyrebakteriene i form av deres egenskaper under fermentering (f.eks surdeig) og deres probiotiske egenskaper i tarmen. Likeså forsker jeg på tarmflora og helse, og studerer hvordan maten (f.eks fiberrik mat og rødt kjøtt) påvirker tarmfloraen ved hjelp av in vitro og in vivo modellsystemer og dybdesekvensering av tarmfloraen. Jeg samarbeider bl.a. tett med karbohydratkjemikere og statiskere for å forstå det komplekse samspillet mellom mat, tarmflora og helse.

Jeg har utdanning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU): PhD innen melkesyrebakterier og metabolisme (2008, UMB) og Cand Scient innen metodeutvikling for multipleks påvisning av GMO (2002, NLH).

+47 909 65 451

+47 64 97 02 36

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin