Ansvarlig ingeniør for AKVA-lab sitt cellelaboratorium ved lokasjon Ås, siden 2017. Utfører celleisoleringer og celleforsøk i samarbeid med forskerne (hovedsakelig for avdelingene «Fôr og Ernæring» og «Fiskehelse»), og påfølgene analyser som qPCR og enzymanalyser. Jeg har erfaring med både primærceller, cellelinjer og explants. Jeg har også kompetanse fra akkreditert mikrobiologisk analyselab fra tiden før Nofima.

+47 930 17 668

+47 64 97 01 51

E-post

Ås

Akvalab