Anne Rieder har en mastergrad i matteknologi fra universitetet i Hohenheim, Tyskland. I masteroppgaven skrev hun om effekten gjæret og ikke-gjæret bygg og havre har på reologiske egenskaper i deig og brødkvalitet.

Hun har en doktorgrad i ernæring fra Universitetet i Oslo, på temaet: Dietary immune modulation – carbohydrate specific effects of cereal and yeast beta-glucans.

Anne har vært ansatt i Nofima siden 2013. Først som postdoktor og deretter som forsker.

Hennes hovedfokus har vært de ulike sidene ved kostfiber, inkludert inkorporering av kostfibrene i forskjellige matprodukter og påvirkningen matprosessering har på fiberrelaterte helseeffekter, med fokus på beta-glukaner i kornprodukter og den øvre mat-/tarmkanalen.

I forskningen hennes spiller også bruken av en human in vitro-fordøyelsesmodell for analyse av egenskaper ved fiberoppløsning i fordøyelsesprosessen, stivelsesfordøyelseskinetikk og proteinfordøyelse, en avgjørende rolle.
Sammen med kollegaer/samarbeidspartnere jobber Anne med å knytte resultater fra in vitro-fordøyelse til humane in vivo-data, f.eks. på glykemisk respons, som kan styrke den mekanistiske forståelsen av helseeffekter fra kostsfibre og bidra til å utvikle in vitro-modeller for prediksjon av helseeffekt.

De siste årene har Anne også forsket på bærekraftige proteinkilder fra planter, alger og restråstoff, hvordan disse brukes i matvarer og rollen de spiller i proteinernæring med fokus på in vitro proteinfordøyelse.

I tillegg til forskning på helseaspekter i matvarer, jobber Anne fortsatt med sitt store interessefelt matteknologi, der hun forsker videre på matstruktur og reologi.

+47 992 77 503

+47 64 97 01 75

E-post

Ås

Mat og helse

Cristin Se publikasjoner i Cristin