Jeg er seniorforsker ved Nofima og jobber med emballering av mat. Hovedfokuset i min forskning er effekt av emballasje­materialenes lys- og gassgjennomgang på ulike matvarers kvalitet og holdbarhet, – med spesiell vekt på metoder for måling av oksygengjennomgang i pakninger og effekt av ulik oksygenbarriere på matvarenes holdbarhet. Jeg arbeider også med problemstillinger relatert til effekt av ulike pakkemetoder på matvarenes kvalitet og holdbarhet, spesielt pakking i modifisert atmosfære. I de senere år har jeg fokusert på ulike utfordringer rundt emballering av frukt og grønnsaker. Frukt og grønnsaker puster, og krever andre emballasjetyper med gassgjennomgang og perforering tilpasset produktenes ånding (respirasjon). Jeg har en mastergrad i næringsmiddelteknologi (Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet, 1985) og en doktorgrad i matemballering (NMBU, 2002). Jeg har vært ansatt ved Nofima siden 1988 i ulike stillingskategorier.

+47 450 39 908

+47 64 97 02 54

E-post

Ås

Trygg og holdbar mat

Cristin Se publikasjoner i Cristin