Dagens plantebaserte matvarer er i liten grad basert på norske råvarer. I dette prosjektet skal vi utvikle helnorske vegetarprodukter basert på norske råvarer og ingredienser.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. okt 2020

Slutt

31. des 2023

Finansiert av

FJM - Forskingsmidlene for jordbruk og matindustri

Samarbeid

Jæder Ådne Espeland AS (Prosjekteier), Norrek Dypfrys AS, Miljøgartneriet AS, Jone Wiig Gartneri AS, Skjelfoss Korn AS, Stangeland Mølle AS, AM Nutrition AS, Alna AS, Alimenta AS, Fjordkjøkken AS , Fjordland AS, Nordic Choice Hospitality Group AS, Godtlevertgruppen AS og som utenlandsk forskningspartner Igelösa Life Science AB

Vegetarprodukter i kategorien ferdigmat er i sterk økning i markedet i dag. Felles for dagens vegetarprodukter er at de er basert på en stor andel av importerte råvarer og ingredienser, eller at produktene i sin helhet er importerte.

Prosjektet skal jobbe med sentrale utfordringer for å øke produksjon av norske kategorier innen vegetarsegmentet, basert på norske plantebaserte råvarer. I prosjektet NORSKVegetar vil forskningsmiljøer og norske bedrifter fra hele matverdikjeden samarbeide. Viktige forskningsområder vil være norske plantebaserte råvarer og sidestrømmer, optimale prosesser og ny teknologi, samt marked og forbrukerforståelse.

Statsråd på besøk

Landbruks- og matminister Geir Pollestad med følge tok i februar 2024 turen til JÆDER Ådne Espeland AS, for å lære mer om deres produksjon, samt forskningen bak og utviklingen av Jæders nye produktserien Dyrka, som består av plantebaserte produkter basert på norske råvarer.

Nofima med seniorforsker Grethe Iren Andersen Borge i spissen, har hatt ansvar for forskningen. Dyrka-serien er resultatet av Innovasjonsprojektet NorskVegetar.

Foto: Kjell Erik Bjørnsen

Utfordringer vi vil løse

Prosjektets mål er å løse følgende fem utfordringer:

  1. Utvikle plantebaserte ingredienser og vegetarprodukter med mest mulig norske råvarer – vi ønsker produkter med et mangfold av norske plantebaserte råvarer og ingredienser
  2. Utvikle teknologi for optimal forbehandling av norske plantebaserte råvarer – vi ønsker å videreforedle norske plantebaserte råvarer til ulike ingredienser som lett kan inngå i resepter for nye norske vegetarprodukter med høy kvalitet
  3. Bidra til bærekraftige løsninger ved økt bruk av restråstoff og sidestrømmer til mat – vi ønsker å øke verdien av overskuddsråstoff som i dag går til dyrefôr og kompostering
  4. Sørge for god ernæringskvalitet – vi ønsker god ernæringssammensetning av ingredienser og produkter
  5. Oppnå høy aksept i markedet – vi ønsker at ingredienser og produkter fra prosjektet treffer reelle markeds- og forbrukerbehov.

NORSKVegetar har mål om å løse alle disse utfordringene på tvers av bransjer og fagområder, og skal utvikle ny kunnskap for framtidig norsk produksjon av vegetarprodukter.