Prosjektet skal jobbe med sentrale utfordringer for å øke produksjon av norske kategorier innen vegetarsegmentet, basert på norske plantebaserte råvarer. Foto/CC: Jæder, Nofima

NORSKVegetar

Norsk vegetar for fremtiden - Norske grønnsaker, belgvekster og korn i bærekraftige vegetarprodukter

 Mat og helse    Råvare og prosess    Sensorikk, forbruker og innovasjon    Trygg og holdbar mat  

Dagens plantebaserte matvarer er i liten grad basert på norske råvarer. I dette prosjektet skal man utvikle helnorske vegetarprodukter basert på norske råvarer og ingredienser.

Tidspunkt:1. oktober 2020 – 30. september 2023
Finansiering: FJM - Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri, og deltakende bedrifter
Samarbeid:Jæder Ådne Espeland AS (Prosjekteier), Norrek Dypfrys AS, Miljøgartneriet AS, Jone Wiig Gartneri AS, Skjelfoss Korn AS, Stangeland Mølle AS, AM Nutrition AS, Alna AS, Alimenta AS, Fjordkjøkken AS , Fjordland AS, Nordic Choice Hospitality Group AS, Godtlevertgruppen AS og som utenlandsk forskningspartner Igelösa Life Science AB
Kontaktperson
Portrettbilde av Grethe Iren Andersen Borge

Vegetarprodukter i kategorien ferdigmat er i sterk økning i markedet i dag. Felles for dagens vegetarprodukter er at de er basert på en stor andel av importerte råvarer og ingredienser, eller at produktene i sin helhet er importerte.

Prosjektet skal jobbe med sentrale utfordringer for å øke produksjon av norske kategorier innen vegetarsegmentet, basert på norske plantebaserte råvarer. I NORSKVegetar vil forskningsmiljøer og norske bedrifter fra hele matverdikjeden samarbeide. Viktige forskningsområder vil være norske plantebaserte råvarer og sidestrømmer, optimale prosesser og ny teknologi, samt marked og forbrukerforståelse.

Prosjektets mål er å løse følgende fem utfordringer

  1. Utvikle plantebaserte ingredienser og vegetarprodukter med mest mulig norske råvarer – vi ønsker produkter med et mangfold av norske plantebaserte råvarer og ingredienser
  2. Utvikle teknologi for optimal forbehandling av norske plantebaserte råvarer – vi ønsker å videreforedle norske plantebaserte råvarer til ulike ingredienser som lett kan inngå i resepter for nye norske vegetarprodukter med høy kvalitet
  3. Bidra til bærekraftige løsninger ved økt bruk av restråstoff og sidestrømmer til mat – vi ønsker å øke verdien av overskuddsråstoff som i dag går til dyrefôr og kompostering
  4. Sørge for god ernæringskvalitet – vi ønsker god ernæringssammensetning av ingredienser og produkter
  5. Oppnå høy aksept i markedet – vi ønsker at ingredienser og produkter fra prosjektet treffer reelle markeds- og forbrukerbehov.

NORSKVegetar har mål om å løse alle disse utfordringene på tvers av bransjer og fagområder, og skal utvikle ny kunnskap for framtidig norsk produksjon av vegetarprodukter.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Prosjekter
  • Forskningsanlegg
  • Filer og lenker

 
Matpiloten

Nofima huser, sammen med NMBU, Norges største forskningsfabrikk for mat. Food Pilot Plant Norway, kalt Matpiloten på norsk, tilbyr førsteklasses fasiliteter for forskning, utdanning og produktutvikling …