Sist oppdatert

Les på engelsk

Kvaliteten på maten er et resultat av mange ulike faktorer. Vi forsker på disse, og hvordan innholdsstoffer påvirker hverandre og tas vare på gjennom hele verdikjeden. 

Sammensetningen av et måltid har betydning på helsen. Vi bruker celle- og fordøyelsesmodeller for å studere hvordan innholdsstoffene tas opp i kroppen.  

Vi undersøker hvordan matvarer og hele måltider påvirker fordøyelse og tarmflora. Fordøyelsesmodeller er sentrale også i forskningen på persontilpasset mat.

Vi har utviklet to slike modeller. Den ene modellen er generell. Den andre modellen er tilpasset eldre. 

Relaterte temasider