Jeg jobber i avdeling råvarer og prosess.

Forskningsområdet mitt er produksjon av norsk hvete med god og stabil bakekvalitet for norsk mølle- og bakeindustri. Både innholdet og kvaliteten av glutenprotein (lagringsprotein i kornet) er viktig for bakekvaliteten. Bakekvaliteten til norsk hvete kan variere mye, og noen ganger har det vært påvist en unormalt svak glutenkvalitet i enkeltprøve. Vi har ikke fullt ut forstått hvilke miljøfaktorer som påvirker glutenkvaliteten. Jeg forsker nå for å finne ut hvilke miljøfaktorer som fører til særlig dårlig glutenkvalitet.

Jeg bruker ulike metoder for å analysere glutenkvaliteten. Dette inkluderer analyser av reologisk egenskaper av deig (Kieffer dough ekstensograf, småskala farinograf; Micro-doughLAB), analyser av glutenproteiner (SDS-PAGE, Western blotting, kromatografi), analyser av protein nedbryting (Zymography) og proteomanalyser.
Jeg har en M.Sc. i agronomi/plantevitenskap fra Kyushu universitet, Fukuoka, Japan (2003) og har en doktorgrad i plantevitenskap (2015) fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Under doktorgradsarbeidet undersøkte jeg hvordan temperatur under kornfylling påvirker bakekvaliteten til norsk hvete, og resultatene er presentert i min doktoravhandling «Effekter av temperatur under kornfylling på glutenkvalitet i brødhvete (Triticum aestivum L.)».

+47 970 65 770

+47 64 97 04 53

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin