Jeg jobber som seniorforsker ved Råvare og prosess-avdelingen.

En betydelig del av forskningen min er viet bioanalytiske teknologier for prosessoptimalisering og produktutvikling, med særlig fokus på utvikling av protein- og peptidbaserte produkter.

De viktigste fagområdene mine er analytisk kjemi, bioteknologi og prekliniske farmakologiske studier.

Jeg er interessert i å utvikle analysemetoder basert på kromatografi samt infrarød (IR)- og magnetresonans (NMR)-spektroskopi for å få innsikt i sentrale trusler mot kvaliteten i matmatriser.
De siste årene har jeg fattet interesse for skalerbare bioteknologiske prosesser, for eksempel enzymatisk proteinhydrolyse, for bærekraftig produksjon av helsefremmende bioaktive peptider. I denne sammenhengen har jeg ledet flere prosjekter rettet mot produksjon av bioaktive peptider samt dokumentasjon av helsefremmende effekter ved bruk av skreddersydde in vitro-modeller.

Jeg har en doktorgrad i helse og medisin fra Københavns Universitet i Danmark.

+47 909 17 126

+47 64 97 04 17

E-post

Ås

Råvare og prosess

Cristin Se publikasjoner i Cristin