Fagområde Jeg heter Bjørn Tore Rotabakk, og jobber som forsker ved Nofima, Stavanger. Jeg startet som stipendiat i august 2004, og fullførte min doktorgrad høsten 2007 ved universitetet for miljø og biovitenskap UMB. Doktorgraden omhandlet modifisert atmosfære pakking, og alternative metoder for å minke pakkevolum og øke holdbarheten. Jeg jobber i all hovedsak med kvalitet og holdbarhet, samt pakking og emballasje. Utdanning Min teoretiske bakgrunn er fra Høgskolen i Sør Trøndelag, der jeg ble utdannet til Næringsmiddelteknolog (3 år), og etterpå gikk jeg to år på Norges Landbrukshøgskole (nå UMB) der jeg ble Næringsmiddel kandidat. Før jeg ble stipendiat, har jeg jobbet ved Tine, Sortland videregående skole, og Høgskolen i Ålesund
.

+47 957 41 115

+47 51 84 46 38

E-post

Stavanger

Prosessteknologi

Cristin Se publikasjoner i Cristin